Informace - Odjezdový terminál/Parkování osobních vozidel v Brně | CK Victoria - Cestovní Kancelář

Po–Ne: 9:00–21:00 +420 545 213 101

Informace

Odjezdový terminál/Parkování osobních vozidel v Brně

V rámci zkvalitnění služeb klientům nabízíme k zájezdům organizovaných CK Victoria parkování Vašich vozidel na oplocené ploše v areálu odjezdového/příjezdového Terminálu CK Victoria v Brně. Parkování v ceně 120 Kč/den je nutné uvést ve smlouvě o zájezdu a uhradit v CK nejpozději den před odjezdem. Při platbě v den odjezdu činí cena parkovného 150 Kč/den. Počet míst je omezen. Pro identifikaci Vašeho vozidla obdržíte po odstavení na placeném parkovišti malou nálepku s logem cestovní kanceláře na zadní sklo Vašeho auta.

Pravidla pro užívání parkovací plochy:

  • Parkovací plocha je určena pouze pro osobní vozidla do celkové hmotnosti 3500 kg.
  • Každé parkující vozidlo musí mít za předním sklem viditelně umístěn parkovací lístek.
  • Parkoviště není střeženo, nenechávejte ve vozidle cenné věci. CK Victoria neodpovídá za jejich ztrátu ani za poškození vozidla. Parkování vozidla je možné pouze v termínu uvedeném na tomto parkovacím lístku.
  • Příjezd na parkoviště je možný nejdříve 1 hod před odjezdem autobusu na zájezd.
  • Vozidlo odvezte nejpozději 1 hod po návratu autobusu ze zájezdu. Odjezd vozidla v průběhu termínu zájezdu není možný.
  • Nebude-li vozidlo odvezeno ve výše stanoveném termínu, CK Victoria muže nechat vozidlo odtáhnout na náklady jeho provozovatele. Za každý započatý den nad rámec vyznačené doby parkování je povinen provozovatel vozidla uhradit parkovné dle aktuálního sazebníku.
  • Storno objednaného parkování je možné provést nejpozději 14 dní před začátkem parkování za manipulační poplatek 120 Kč.
  • Umístěním vozidla na parkovací plochu se zavazujete dodržovat tato Pravidla pro užívání parkovací plochy.

CENA PARKOVNÉHO POUZE 120 KČ/DEN

Kliknutím na obrázek se mapa zobrazí v plné velikosti v prohlížeči